Snažíme se o udržování dobrých vztahů se zákazníkem/klientem formou kvalitního Zákaznického servisu.

Stálou komunikací, péčí a informovaností vedeme zákazníka ke správnému a efektivnímu způsobu užívání námi nabízených produktů.

Zákaznický servis provádíme výhradně formou e-mailové nebo telefonické komunikace. Vyřizování dotazů zákazníka je samozřejmou a bezplatnou součástí našeho Zákaznického servisu.