Jak nejlépe postupovat

  1. Účastník (klient) dává výpověď u opouštěného poskytovatele služeb.
  2. Účastník dostává u opouštěného poskytovatele služeb, po potvrzení podání platné výpovědi služeb na přenášeném čísle, ČVOP-číslo jednací výpovědi.
  3. Účastník podává žádost o přenesení čísla u přejímajícího poskytovatele služeb a předává mu ČVOP-číslo jednací výpovědi. (DEN 0)
  4. Přejímající poskytovatel služeb posílá objednávku na přenos čísla opouštěnému poskytovateli služeb. (DEN 1)
  5. Opouštěný poskytovatel služeb provádí autorizaci požadavku s využitím ČVOP. (DEN 2)
  6. Číslo se zapisuje do Centrální databáze přenesených čísel opouštěným i přejímajícím síťovým operátorem. (DEN 3)
  7. Číslo je aktivní u nového poskytovatele služeb. (DEN 4)

 

Po celou dobu přenosu čísla je účastník o postupu informován formou SMS přejímajícím poskytovatelem služeb.