Bezpečné placení díky americkému platebnímu portálu PAyPAl, který v České republice působí na základě přeshraniční licence lucemburské platební instituce vydávající elektronické peníze. PayPal je silným nástrojem v platbách cizinců na eshopech. V některých zemích (typicky v Číně) je někdy jedinou metodou platby. Umožňuje i akceptaci karet, ale daní za jednoduchost a celosvětové pokrytí jsou poplatky. Jako zákazník je řešit nemusíte, ale pro obchodníka nejsou zrovna malé. Proto se na českých eshopech s PayPalem setkáte jen okrajově.

Výhodou PayPalu je pojištění: pokud s eshopem vzniknou potíže a nedodá zboží, nebo dodá odlišné zboží, můžete u PayPalu transakci reklamovat a po prošetření vám vrátí peníze. A netýká se to jen plateb kartou, ale všech plateb přes PayPal.

PayPal v Evropě podléhá lucemburské regulaci úřadu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).